GD Scan bude rozšířen... 

 

...o 11 nových markerů...

 
 

Ke stávajícím charakteristikám přibudou vlastnosti 

korespondující s aktuálně stanovovanými PH:

 

např. rozvoj osvalení či rozvoj kostry 

 
 
 
Článek s podrobnostmi pro Vás připravujeme...
 
 

 

První výsledky  v ČR!!!

 

Již známe první výsledky GD Scanu 

pro jalovice a krávy z České republiky

 

 

Mezi výsledky se objevily mimo jiné 

i fantastické hodnoty pro: 

 

mléko (Lai g = 10)

přírůstek (Cr g = 9,5)

chování (Comp g = 8,9)

 porod (Vel g = 8)

 

 

 

 

 

S laskavým svolením chovatele přikládáme k nahlédnutí 

i konkrétní výsledek jednoho z analyzovaných zvířat 

s uvedením původu této krávy:

 
 

 

Jak vidíte, výsledky jsou graficky znázorněny do klasického "koláče", jak ho známe z genomického hodnocení býků.

 
 
 
Genomické markery jsou pak barevně rozlišeny:
 
oranžově markery morfologické
vemeno v průběhu života (LoM g) 
funkčnost struků (FoT g)
funkčnost zadních končetin (SolAr g)
pohyblivost (Loc g)
 
zeleně markery chování
chování k člověku (Comp g)
mateřský instinkt (IM g)
 
modře markery produčkní
telení (Nai g)
přírůstek (Cr g)
porod (Vel g)
mléko (Lai g)
 
 
 
Ve spodní části je pak status bezrohosti a dvojího osvalení:
 
 
 
 

Každý chovatel si tak na základě výsledků GD Scanu může ověřit, že hodnoty genomických markerů u jednotlivých zvířat skutečně podporují jejich vlastní zkušenost, 

a to jak např. s chováním zvířat, tak se soliditou zadních končetin, či mléčností u starších krav. 

 

Nyní lze sestavit připařovací plán i s ohledem na nové vlastnosti, vybrat nejlepší krávy jako dárkyně embryí či využít korekčního připařování býků - zlepšovatelů ve vybraných vlastnostech.

 

 

Přejeme mnoho chovatelských úspěchů s využitím genomického hodnocení, které bylo poprvé analyzováno pro krávy a jalovice z ČR!!!

 
 

 

Jste-li zvědaví, jak jsou na tom Vaše zvířata, neváhejte nás kontaktovat!

 

 GD Scan je tu i pro Vás...