GD SCAN charolais

Genomické hodnocení zvířat plemene charolais pro chovatele v ČR


NOVINKA  

sezony 2022/2023Potřebujete rozšířit své základní stádo?

Chcete jalovice do obratu stáda ze svých nejlepších matek?

Chcete si pojistit snadné telení u jalovic?

Chcete urychlit selekci ve stádě?


1 GD SCAN a k němu 2 sexované ID na jalovice

Nenechte prostor náhodě a neváhejte nás kontaktovat!

Zajistíme vše, od odběru vzorků až po předání výsledků chovateli, včetně zpracovaného návrhu na připařovací plán!


Progresivní ataxie u plemene charolais

Obrázek z článku Duchesne et al. (2018) Progressive ataxia of Charolais cattle highlights a role of KIF1C in sustainable myelination 


Nenechte prostor náhodě!

Přesná a účinná selekce ve stádě

 • znalost potenciálu jalovice již od jejího "telecího" věku
 • výběr zájmových vlastností dle konkrétního zaměření chovatele


 Vyšší účinnost připařovacího plánu

 • množství informací i u jalovic
 • okamžitá znalost vlastností, které lze běžně hodnotit až v průběhu života krávy
 • přesné zacílení dle zájmových vlastností

 Snadný výběr dárkyně/příjemkyně

 • snadný výběr špičkových plemenic, stejně jako připařovaného býka dle záměru chovatele
 • výběr plemenic jako příjemkyní embryí

 Selekce na nové vlastnosti

 • velké množství hodnocených vlastností
 • vlastnosti u masného skotu dříve nehodnocené
 • nové vlastnosti týkající se reprodukce a zdraví zvířat

 Znalost statusu bezrohosti

 • zajímavé především u zvířat s bezrohými rodiči
 • identifikace bezrohých heterozygotů a homozygotů

 Dohled nad výskytem dvojího osvalení ve stádě

 • znalost genotypu pro dvojí osvalení
 • vyvarování se možnosti narození telete s dvojím osvalením

 Genetický typ

 • ověření původu zvířete
 • získaný genetický typ je využitelný v i ČR k ověřování původu potomstva

 Vše v jediném testu

 • jednoduchý odběr jediného vzorku
 • z chlupových cibulek
 • 21 markerů
 • bezrohost
 • dvojí osvalení
 • genetický typ