Jak ,,číst" GD SCAN? 

Jak se vyznat v kompletním genomickém hodnocení...
 

 • Jak číst výsledné hodnocení GD SCAN
 • Jak vytvořit připařovací plán

Chovatel obdrží ke každému zvířeti protokol, kde jsou znázorněny hodnoty jednotlivých markerů, plus markery produkční  zakresleny do jednoduchého grafického "koláče".


A jak konkrétně tyto znalosti využít při tvorbě připařovacího plánu...

V modelovém příkladu si zvolíme 2 hlavní vlastnosti, 2 hlavní cíle šlechtění našeho stáda:

 • mléčnost
 • funkčnost struků

Výsledky krav a jalovic byly porovnány ve stádě mezi sebou a rozděleny do kategorií - viz tabulka.

ID sex-Y = inseminační dávky sexované na býčky, obdobně ID sex-X = sexované na jalovice


Rozdělení proběhlo do 3 kategorií, a to: 

 • hodnota markeru g < 3
 • g = 4-6
 • g > 7
 • nejlepší plemenice jsou pak využity k produkci dalších jalovic do obnovy stáda 
 • či jako dárkyně embryí
 • plemenice s hodnotami žádoucích markerů g < 3 jsou využity k produkci zástavových býčků
 • či jako příjemkyně embrya