Blog
 

Neurodegenerativní choroby, jejichž příčinou je genetická mutace, se vyskytují prakticky u všech savců. Konkrétně u skotu bylo popsáno již více než 500 dědičných poruch (často způsobených opakující se příbuzenskou plemenitbou), z nichž více než 50 postihuje nervový systém. Pouze u 15 z těchto chorob se podařilo odhalit kauzální mutaci - tedy nalézt...