Certifikáty

01.06.2015

V dubnu roku 2010 americká společnost ILLUMINA specializující se na tvorbu DNA čipů udělila oficiální certifikát CS Pro GD SCAN Genes Diffusion.


V roce 2011 získal GD SCAN certifikát CS Pro společnosti LIFE TECHNOLOGIES pro technologie ION TORRENT. Tento certifikát se týká technologie sekvenování.GD SCAN je rovněž akreditován pro analýzy paternity, parentity a individuální identifikace dle doporučení ISAG.Díky těmto certifikátům kvality potvrdila genomická platforma GD SCAN svou schopnost poskytovat genomické služby v mezinárodním měřítku a na mezinárodní úrovni.