Článek o GD SCAN ve Zpravodaji ČSCHMS

Článek jak konkrétně pracovat s výsledky GD SCANu vyšel ve Zpravodaji ČSCHMS 1/2017.