Dvojí osvalení u plemene charolais

01.08.2016

Dvojí, či dvojité, osvalení bývá někdy rovněž nazýváno svalovou hypertrofií (muscular hypertrophy) - pro skot je charakteristické velice výrazné osvalení hrudní i pánevní oblasti. Typického představitele projevu dvojího osvalení nalezneme v plemeni belgické modrobílé. Dvojí osvalení se však vyskytuje napříč masnými plemeny.


Hovoříme-li o dvojím osvalení skotu, v první řadě je nutno zmínit gen myostatin (MSTN) a jeho produkt protein myostatin. 

Tento protein je v organismu produkován ve svalové tkáni a jeho hlavním úkolem je regulace růstu svaloviny, konkrétně inhibuje diferenciaci myoblastů v embryonálním vývoji. 

Bývá označován za jakousi "pojistku" přerůstání svalů. Je-li však gen mutován, tedy poškozen, a nevzniká "správný" protein, potom dochází k nadměrné proliferaci svalových buněk a vzniku dvojího osvalení.

O mutacích v genu MSTN se ví již od roku 1997, kdy byl u skotu gen MSTN lokalizován na chromozomu 2.  

V tomto genu bylo nalezeno relativně velké množství polymorfních míst, často specifických pro jednotlivá plemena skotu. 

 • Např. u plemene belgické modrobílé má mutace způsobující dvojí osvalení podobu delece (tedy "smazání") 11 párů bazí ve 3. exonu, což má za následek vznik předčasného stop kodonu a zkrácení aktivního proteinu myostatinu o 89 aminokyselin, který už pak nepracuje jak má.
 • U plemene charolais způsobuje dvojí osvalení mutace v exonu 2 - záměna C/T na pozici 610 (Q204X), výsledný protein je opět kratší a chybí mu celé bioaktivní centrum.

Dvojí osvalení se pak naplno projeví u jedinců, kteří mají ve svém genotypu 2 takto mutované alely mh/mh, heterozygoti se běžně označují jako mh/+, kde mh značí mutovanou alelu, + pak alelu normální. 

U plemene belgické modrobílé je převážná část populace homozygotní pro mutovanou alelu, tato mutace byla postupným šlechtěním v plemeni fixována.

Jaké má dvojí osvalení výhody a nevýhody?

Výhody přináší dvojí osvalení, jak je již z názvu patrné, především v oblasti produkce masa:

 • vyšší nárůst svaloviny, až o 20 - 40 %
 • jemnější kostra a s ní spojená vyšší výtěžnost masa, a to včetně více ceněných částí
 • lepší zatřídění dle SEUROP
 • nižší obsah tuku (intramuskulárního i podkožního)
 • vynikající konverze živin

Na druhé straně však chovateli přináší také:

 • především obtížné porody, a to jak z hlediska matky a jejích porodních cest, tak z hlediska výrazně osvalených telat
 • vyšší porodní hmotnosti telat
 • výjimkou nejsou ani porody císařským řezem
 • některá zvířata vykazují zvýšenou citlivost k podmínkám prostředí

Jaké jsou výhody a nevýhody dvojího osvalení 

v čistokrevné plemenitbě?

V homozygotním genotypu mh/mh není dvojí osvalení žádoucí, především kvůli výše uvedeným obtížím při telení, u plemene charolais, kde se dlouhodobě šlechtí na snadné porody, je spíše kontraproduktivní.

V heterozygotním genotypu mh/+ však může přinést:

 • zlepšení masné užitkovosti
 • lepší konverzi krmiva
 • vyšší výtěžnost masa

V tomto případě je však třeba znát genotyp zvířete z hlediska dvojího osvalení, neboť, jak můžete vidět i v tabulce, u 2 heterozygotů máme 25% šanci narození telete s homozygotním genotypem dvojího osvalení.

V případě 2 heterozygotních rodičů je šance na narození potomka s dvojím osvalením 25 %, rovněž 25% je pravděpodobnost narození telete bez mutace v MSTN a 50% je pravděpodobnost narození heterozygota mh/+


Rovněž šlechtí-li chovatel ve velké míře na bezrohost, francouzští bezrozí býci jsou velice častými přenašeči (pouze v heterozygotní podobě) mutované alely dvojího osvalení.


Jistotu a odpověď, jak jsou na tom Vaše zvířata, Vám může dát GD SCAN

...v rámci jediného testu budete znát i výsledek statusu dvojího osvalení.


Použité obrázky: 

Genes Diffusion (býci s dvojím osvalením), informační materiály pro chovatele - ÚMFGZ, Mendelova univerzita v Brně a databáze Genetics Home Reference (chromozom)