Genomika u plemene charolais

19.08.2015

Analýza celého genomu umožněná především rozvojem technologií přinesla své ovoce i chovatelům skotu. V praxi znamená především zrychlení šlechtění a zpřesnění odhadů plemenných hodnot a genetického zisku, neboť informace o zvířeti, dříve získávané pomocí klasických metod dle vlastní užitkovosti a analýzou potomstva, můžeme získat již při jeho narození.

Chápeme-li genom v komplexním měřítku jako veškerou genetickou informaci daného organismu, potom celogenomové sekvenování, tedy ,,čtení" nukleových kyselin, přináší nepřeberné množství informací. Technologický pokrok v sekvenování v posledních letech umožnil analýzu nejprve desítek a stovek, následně desítek a stovek tisíc a dnes už desítek a stovek milionů (a více) bází DNA pomocí čipů. Cílem takového sekvenování je totiž analýza hustě vedle sebe umístěných jednonukleotidových polymorfismů (SNP), drobných odchylek v sekvenci DNA, a to v rámci všech chromozomů. Následně je sledován efekt různých chromozomových segmentů na vlastnosti populace.

Základním předpokladem úspěchu je vytvoření dostatečně velké skupiny zvířat se záznamy o užitkovosti, tzv. referenční populace, na které můžeme vliv těchto polymorfismů a segmentů chromozomů sledovat, zkoumat a především statisticky vyhodnotit. U masného skotu je vytvoření takto velké skupiny zvířat o to obtížnější. Francouzská společnost Genes Diffusion zahájila již v prosinci 2010 projekt nazvaný GD Scan charolais, který měl za úkol právě sběr fenotypových dat u velkého počtu zvířat a ty následně využít pro genomické hodnocení zvířat a odhad genomických plemenných hodnot.

Pro chovatele masného skotu tak začíná nová éra šlechtění.

V ČR nelze vytvořit tak velkou referenční populaci, jaká by byla potřeba k tvorbě vlastních genomických plemených hodnot u masného skotu (ani u dojených plemen), ovšem je možno využít zahraniční modely genomické selekce? Odpovědí na tuto otázku mohou být výsledky mezinárodního genetického hodnocení masného skotu - Interbeef (International Beef Evaluation Service). Tyto výsledky nám dovolily porovnat populace různých zemí mezi sebou alespoň v rámci některých vlastností - u plemene charolais odhalily relativně vysokou genetickou korelaci mezi populací Francie a České republiky, což v praxi znamená vyšší spolehlivost předpovědi plemenných hodnot a tedy např. možnost výběru francouzského býka s francouzskými plemennými hodnotami pro českou populaci.

Vliv na tuto vysokou korelaci má jistě i poměrně velká příbuzenská provázanost populace Francie a České republiky. Tyto výsledky nám přináší možnost jak využít zahraniční referenční populaci v genomickém hodnocení zvířat plemene charolais.

Genomická selekce GD Scan je nyní dostupná i pro chovatele charolais v ČR.