Marker DGest g                                - novinka pro sezonu 2021/2022

29.09.2021

Již od roku 2015 začala sbírat data pro vyhodnocení nového genomického markeru - a to data související s délkou březosti. 

Tento index nese název DGest (francouzsky březost = gestation), má heritabilitu, tedy dědivost na úrovni h2 = 0,5 a představuje tak velmi účinný nástroj pro selekci dle délky březosti, respektive slouží k přesnějšímu odhadu jak dlouho může březost trvat.

Marker DGest g a délka březosti ve dnech, hodnota markeru 0-1 předznamenává délku březosti 293,5 dne, hodnota markeru  9-10 předznamenává délku březosti 281,5 dne.
Marker DGest g a délka březosti ve dnech, hodnota markeru 0-1 předznamenává délku březosti 293,5 dne, hodnota markeru 9-10 předznamenává délku březosti 281,5 dne.

Ve Francii doporučují na jalovice vybírat býky s indexem DGest g nad 5, tedy býky s kratší dobou březosti...u jalovic je výhoda kratší délky březosti více než zřejmá, ovlivňuje především snadnost porodu a hmotnost telete, neboť rozdíl mezi býkem s hodnotou tohoto markeru DGest g = 0-1 a mezi býkem s hodnotou DGest g = 9-10 činí celých 12 dní! Viz obrázek výše.

U krav nemá použití tohoto markeru tak výrazný výsledek, je spíše na zvážení chovatele nekumulovat zvířata s dlouhou délkou březosti, respektive matky a jejich samičí potomstvo, které se poté dostane do obratu stáda a pro první porody je vhodnější kombinace jalovice a býka s kratší délkou březosti.