Praktické využití GD SCAN ve Francii

31.03.2016

A jak je GD SCAN konkrétně využíván například ve Francii?

1. v první řadě k selekci mladých býčků do inseminace

  • býčci jsou dnes vybíráni mimo jiné i na základě genomických výsledků
  • genomovány jsou dlouhodobě i matky býků

2. vznikla Asociace chovatelů zapojených do genomiky 


3. v rámci obchodní činnosti Asociace Valoris vznikla webová platforma, kde chovatelé nabízejí k prodeji svá genomovaná zvířata - býky i jalovice


O praktickém využití GD SCANu  a genomiky obecně ve svých stádech hovoří i sami chovatelé v následujících reportážích (videa jsou ve francouzštině):