Vyhodnocení markerů

01.02.2018

Hodnota každého markeru se pohybuje na stupnici od 0 do 10:

0 je nejhorší

10 je nejlepší

Hodnota markeru nad 5 značí, že zvíře je zlepšovatelem dané vlastnosti.


Genomické markery představují doplňkový nástroj selekce zvířat a umožňují chovateli lépe odhadnout a následně docenit kvalitu narozených telat. 

Stejně tak je dnes už možné vybrat plemenného býka na základě jeho genomického hodnocení - mladí plemenní býci mohou být chovateli nabídnuti o několik let dříve než při klasickém hodnocení potomstva na farmách, což umožní chovateli využití nejnovějších, často originálních původů a kombinací, navíc je možné vytvořit připařovací plány dle specifických požadavků na budoucí potomstvo, např. na klidný temperament, produkci těžšího zástavu, solidnost končetin apod.